Seneste nyt

8. marts 2021

Seneste nyt - Covid-19

10. december 2020

Vi har desværre været nødt til at lukke vores sauna midlertidigt (i første omgang frem til den 3. januar 2021), på grund af den nuværende Covid-19 situation i Danmark. 
Det er dog stadigt muligt at nyde et frisk havbad - vi holder omklædningsrummet åbent under visse skærpede restriktioner og regler. Maks. 1 person ad gangen i omklædningsrummet, og med afspritning af dørgreb før og efter. 

 

Vi glæder os meget til- og ser frem til at åbne op igen; forhåbentligt ligeledes med åbning af ny sauna 2, nye omklædningsfaciliteter, en renoveret eksisterende sauna og omklædningsrum.

Covid-19 Restriktioner i Badeklubben – revideret den 10. december

 1. Saunaen lukket indtil videre frem til 3. januar 2021

 2. Det er stadigt muligt med et havbad

 3. Omklædningsrum åbnet for maks. 1 person ad gangen

 4. Medbring selv desinfektionsmiddel.

 5. Desinficer optimalt håndtag med servietter.

 6. Følg Sundhedsstyrelsens sædvanlige råd.

Mange julehilsner, Bestyrelsen

Efterårsnyheder fra Badeklubben Marselisborg

8. december 2020

Status december vedr. vores nye sauna:
Grundet forskellige omstændigheder, er færdiggørelsen af vores nye sauna desværre trukket noget ud (COVID-19, udfordringer med el og nye sauna ovn, overskridelse af tidsplan etc.)
Vi har onsdag prøvet saunaen for første gang - og må desværre konstatere, at vi stadig har lidt problemer med strømmen og ovnen. Men ellers er det bare relative må ting og opgaver, som mangler - bl.a. kabiner i det nye omklædningsrum, låse, lys etc.
Vi håber at vi kan åbne op lige inden jul; men vi kan desværre ikke garantere det.
God julemåned fra Bestyrelsen

3. november 2020 - lidt nyt vedrørende fornyelse, skift af betalingskort, ændring af emailadresse etc.

Kontingent

Et årsmedlemsskab koster 600,00 kr.

Dertil tillægges et depositum for adgangskortet på 50 kr., som en engangsbetaling. Adgangskortet skal ikke fornys årligt.

Kontingent betales ved indmeldelse.

Badeklubben ændrer i løbet af efteråret 2020 betalingsopsætning, således at alle medlemmer på sigt skal betale deres årskontingent 1. januar.

Hvorfor ændrer vi betalingsopsætningen?

 • Ændringen foretages for på sigt og i en glidende overgang, når alle medlemmer er på plads med den nye ordning, at lette administration for bestyrelsen. Det nuværende set-up er meget tidskrævende.

 • Yderligere vil ændringen gøre det nemmere for Badeklubbens medlemmer. Den nuværende model har skabt en vedholdende forvirring hos medlemmerne ift.

  • hvornår der skal betales kontingent

  • har man husket at betale

  • er man pludselig røget ud af klubben pga. manglende betaling

Med betalings- og fornyelsesmodel, vil alle medlemmer fremadrettet vide, at de skal være opmærksomme på at få betalt omkring 1 januar.

Første mail med en reminder ift. betalingen 1. januar vil komme medio december.

Hvorledes vil ændringen blive foretaget for de nuværende medlemmer, der har betalt forskudt i løbet af 2020 rækkende ind i kalenderåret 2021?

Har man som medlem eksempelvis betalt fra 15/9/2020-15/9/2021, vil man i 2021 få en opkrævning på den vanlige dato ift. betaling 15/9/2021, MEN betalingen vil kun dække perioden 15/9/2021 til og med 31/12/2021. Herefter vil man få en ny opkrævning omkring 15. december 2021, der vil dække hele kalenderåret 2022.

Alle medlemmer vil være på plads med det nye ”kalender-årshjul” 1 januar 2022.

Udmeldelse og optagelse af nye medlemmer i Badeklubben

Den primære udskiftning i Badeklubbens medlemmer vil blive i januar måned. De gamle medlemmer, der IKKE betaler, bliver automatisk udmeldt 14 dage efter betalingsfristen ved 1. januar overskrides. Det giver hermed plads til nye medlemmer fra Ventelisten. Erfaringen fra de sidste 4 års drift af badeklubben viser, at der vil være en naturlig udskiftning på 10-15 % på årsbasis.

Ønsker man som medlem, at melde sig ud i løbet af året og give plads til et nyt medlem fra Ventelisten, skal man sende en e-mail til bestyrelsen på badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com . Der sker ingen refusion af kontingentet ved udmeldelse.

Indmeldes man som nyt medlem i løbet af året, vil man, det år, man indmelder sig, betale fuldt årskontingent hvis man optages inden 1. april - kontingent for 9 mdr. hvis man optages inden 1. juli tilsvarende kontingent for 6 mdr. hvis man optages inden 1. oktober - og endelig kontingent for 3 mdr. hvis man optages inden 1. januar.

Fornyelse af medlemsskab (manuelt)

14 dage før udløb af medlemskabet sendes en mail ud, med informationer om hvordan medlemskabet forlænges (dvs. at når alle medlemmer er på årshjul omkring medio december). Der sendes endnu en mail på selve forfaldsdatoen og endelig en sidste rykker 14 dage efter forfald. Vælger man ikke straks at betale og forlænge medlemskabet, ophører dette automatisk umiddelbart efter 14 dages fristen (udløbsdatoen), pga. manglende betaling, og kortdepositummet kan afhentes på havnekontoret, når kortet afleveres tilbage.

OBS: når medlemskabet fornyes, følges instruktionerne i den udsendte mail.

Husk at give os besked, hvis du får ny e-mailadresse – ellers kan du ikke modtage opkrævningen og du vil automatisk udmeldes af badeklubben pga. manglende betaling.

Medlemskabet er personligt og fratages, uden tilbagebetaling, ved misbrug.

Din fornyelse af medlemskontingent:

 1. Hvis du IKKE har tilmeldt dig automatisk betaling, vil du få en opkrævning med betalingslink, 14 dage inden dit medlemskab skal fornyes. Betaler du ikke på dette tidspunkt, får du endnu en mail på forfaldsdatoen-/forlængelsesdatoen. Betaler du heller ikke denne opkrævning, vil der blive sendt en sidste advarsel 14 dage efter. Hvis den ikke STRAKS betales, ryger du ud af Badeklubben.

 2. Hvis du har tilmeldt dig automatisk betaling og du:

  • IKKE har skiftet kreditkort: Betalingen vil automatisk køre igennem på forfaldsdatoen – og du vil få en besked 14 dage inden forlængelses-/forfaldsdatoen, der meddeler, at kontingentet vil blive trukket den pågældende dag.

  • ​Du HAR SKIFTET KREDITORT siden sidste opkrævning:

   • 14 dage inden dit medlemskab udløber, får du en mail fra Badeklubben via Flexbillet, hvor der står, at pengene trækkes på den dato, hvor dit medlemskab skal forlænges.

   • På den dato hvor dit medlemskab skal forlænges, vil Flexbillet konstatere, at det IKKE kan lade sig gøre (fordi du har skiftet betalingskort).

   • Du vil derfor den pågældende dag få en ny mail med en faktura på kontingentet. I denne mail er et LINK til ”betalingssitet” og du skal betale via dette LINK. Du kan der også vælge, at du fremadrettet, – med dit nye kort, vil have automatisk betaling af dit kontingent – dvs. næste år vil det blive trukket automatik … indtil du evt. igen skifter dit kort ..

   • Betaler du ikke den opkrævning, der kommer på forfalds-/fornyelsesdatoen, vil du få sidste advarsel (ny mail) 14 dage efter – hvis du IKKE betaler straks derefter, vil du ryge ud af Badeklubben.

Det er dit eget ansvar at sikre, at vi har din korrekte mailadresse.

Ændrer du e-mailadresse er det MEGET VIGTIGT, at du giver os besked på: baderigetmarselisborg@gmail.com . Skriv gerne ”NY MAILADRESSE” i emnefeltet i din e-mail til os. Har vi ikke din rigtige mailadresse, kan vi ikke sende dig meddelelser via Flexbillet, og du kan heller ikke modtage opkrævninger på kontingent, og du vil ryge ud af Badeklubben, når dit kontingent ikke bliver betalt (jf. ovennævnte punkt 2)

Efterårsnyheder 2

21. oktober 2020

Den nye sauna

Mange har sikkert allerede set vores nye sauna 2, som har stået placeret på ”vores” område de seneste måneder og mange har sikkert ligeledes undret sig over, hvorfor vi ikke snart fik den åbnet og indviet. Og nu kan vi så fortælle, at det sker faktisk meget snart. Vi forventer, at håndværkerne går i gang i næste uge med de sidste ting – etablering af kraftigere strøm, reparation af terrasser, opsætning af udebruser, montering af ovnen og lys – og ikke mindst etablering af nye lækre omklædningsfaciliteter, som placeres på siden ud mod inderhavnen.
Vi glæder os meget til at både se og opleve den nye sauna.

 

Ventelisten

Ventelisten lukkede vi tidligere på foråret, da den rundende 500 venteliste medlemmer. Vi forventer at åbne op igen, i takt med optagelse af de nye medlemmer. Hold venligst øje med vores hjemmeside.

 

Optag af nye medlemmer

I forbindelse med at vi åbner sauna 2, starter vi med optagelse af nye medlemmer fra vores venteliste. Vi har valgt (bl.a. hensyntagen til COVID-19), at optage i nogle løbende step – de næste 3 måneder med 70 nye medlemmer pr. måned; hvorefter vi vurderer og evaluerer i forhold til brugen af saunaerne. I forbindelse med optagelserne af nye medlemmer, afholder bestyrelsen introduktions aftener, med god vejledning og info til vores nye medlemmer. Det er både et ønske og et krav, at deltagelse på sådan en introduktion har fundet sted, inden Tallykort udleveres.

 

COVID-19

Det fortsætter og det vil desværre ”ingen ende ta’”. Vi har besluttet at ændre en smule, således vi fremover max. er 3 ad gangen i den ”gamle” sauna og ligeledes 3 ad gangen i det ”gamle” omklædningsrum. Tilsvarende 5 ad gangen i den nye sauna og 4 ad gangen i det omklædningsrum. Husk stadig – afstand, vis hensyn og spritte af – også dørhåndtag (medbring egen sprit).

image.jpg

”DEN GAMLE” – SAUNA 1

I den gamle sauna planlægger vi at udskifte de brædder som er flænsede, ligesom vi forventer at male sauna og omklædningsrum engang i løbet af efteråret.

MEDLEMSSITUATIONEN – VENTELISTEN

Lige nu er vi ca. 400 medlemmer. Vi er her i august- september lige gået i gang med de måneder hvor ca. 80 % af medlemskaberne fornyes. Indtil videre er det meget få, der har valgt ikke at gentegne medlemskabet. Vi må konstatere, at vores medlemmer virkelig holder fast i medlemsskabet.

 

På den Ekstraordinære Generalforsamling 4 december 2019 blev det besluttet, at intentionen var at øge medlemstallet med 300 nye medlemmer når Sauna 2 stod klar.

 

Vi forventer – når den nye sauna står klar, at optage 70 nye medlemmer i oktober, 70 i november og 70 i december. Herefter vil vi evaluere i forhold til antal, belastningen på saunaerne og COVID- 19 situationen, - ift. evt. at optage yderligere medlemmer.

 

Der blev åbnet for Ventelisten sidste efterår og vi lukkede den på 500 i foråret. De foreløbigt 210 nye medlemmer, der forventes optaget her i perioden oktober – december, vil blive optaget fra Ventelisten.

Vi modtager stadig (via e-mail) en stor strøm af anmodninger fra mennesker, som ønsker medlemskab af vores badeklub – ca. 30-35 pr. uge. Vi forventer, – i takt med at vi optager nye medlemmer, at vi på et tidspunkt (henover vinteren 2020/2021) åbner op for Ventelisten igen.

 

I forbindelse med optagelsen af nye medlemmer, vil vi holde et antal introduktionsaftener, hvor deltagelse heri er en forudsætning for optagelse i Badeklubben som aktive medlemmer.

 

AKTIVITETER I SÆSON 2020/2021

Vi har planer om sauna-gus aftener her henover efteråret, ligesom en lille ”mini-åbnings-event” vedr. den nye Sauna 2 planlægges. Herudover har vi påtænkt en saunasøndag for medlemmer med gus og vildmarksbad.

 

GENERALFORSAMLING & BESTYRELSEN

Som mange har bemærket, aflyste vi den årlige Generalforsamling i maj i år grundet COVID-19.

 

Vi har alligevel både konstitueret os i Bestyrelsen, udarbejdet regnskab og skrevet en lille formandsberetning. Beretning og regnskab kommer på hjemmesiden snarest; når vores revisor har godkendt regnskabet.

 

Vores Bestyrelse er efter konstituering i maj måned som følger:

 • Torben Søgaard – Formand

 • Jens Gundersen – Næstformand

 • Merete Poller Novak – Kasserer, ansvarlig økonomi og Facebookgruppen

 • Pia Gjermansen – Medlem

 • Vacant - Medlem 

 • Kim Kromann – Bygnings- & Teknisk ansvarlig

 

Kim Sundbøll meddelte 3 september, at han ønsker at udtræde som bestyrelsesmedlem. Planen var, at Kim ville stoppe til næste Generalforsamling i maj 2021. Vi vil gerne – i den øvrige del af Bestyrelsen, takke Kim for hans store indsats og mange visioner. Kim du har været, og er et dejligt bekendtskab.

 

Med håbet om et skønt bade efterår

 

Bestyrelsen Badeklubben Marselisborg Havn

I nedenstående tabel kan du se, hvornår der er flest besøgende i saunaen

tabel.png