Sensommer 2020 status

8. september 2020

Kære medlemmer
Efter en noget anderledes tid her de seneste 6 måneder, synes vi nu i Bestyrelsen, at der kunne være behov for lidt status og en opdatering til alle jer medlemmer.

 •   Hvordan står det til i vores dejlige badeklub?

 •   Hvordan er COVID-19 perioden forløbet?

 •   Hvad med vores nye sauna?

 •   Medlemssituationen og ventelisten?

 •   Generalforsamlingen?

 

CORONA-NEDLUKNINGEN – DEN GRADVISE ÅBNING OG SOMMERPERIODEN

Vi fulgte medio marts Mette Frederiksens ”nedlukning” af Danmark og meddelte umiddelbart efter på vores hjemmeside og på Facebook, at vores faciliteter blev lukket på ubestemt tid. Sådan var det et par måneder.

 

I takt med at der gradvist blev åbnet igen i Danmark, valgte vi medio juni også at forsøge os med en åbning af Badeklubben – dog med anbefalinger og restriktioner:

 • Vi skulle maksimalt være 4 personer i saunaen og 3 personer i omklædningsrummet ad gangen.

 • Holde afstand – vise hensyn – spritte af – passe på hinanden.

 

Sådan er det stadig. Og vi synes faktisk, at I alle som i den her periode har benyttet sauna og omklædningsrum, har været rigtig gode og hensynsfulde – og fulgt vejledningerne til punkt og prikke. Det vil vi gerne i Bestyrelsen sige tak for 

 

Vi forsætter en tid endnu med samme set-up – følger løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger, og holder naturligvis et øje på, at det ikke ”løber løbsk” for os. Bemærk venligst, at I selv skal medbringe håndsprit.

 

I sommerperioden og specielt i august, har vi haft ualmindelig mange gæster på vores skønne plet. Der har faktisk været så mange, at vi sammen med Marselisborg Havns chef, var nødsaget til at lukke ned for gæster, som enten ikke var medlem af Badeklubben, af SUP klubben, dykkerklubben eller var havnegæster med tallykort. Vores område var blevet et ”hot spot”.

 

Der blev opsat skilte med besked om midlertidige regler. Vores oplevelse har dog været, at det ikke var nok – enten havde de gæster vi appellerede til, ikke set- eller ”overset” vores skilte. I alt fald var der fortsat mange – rigtig mange mennesker på og omkring vores badeklub i denne periode.

 

SAUNA 2

Mange har sikkert set vores nye sauna - og måske nysgerrig kigget ind ad vinduerne. Vi fik saunaen bragt til havnen inden sommerferien. Og sikke et vidunder! Højt til loftet – det helt rigtige træ – store vinduer – vindfang m.v.

 

Vores mål er, at den står færdig og klar til brug ca. medio oktober. Havnens dygtige personale arbejder hårdt på sagen. I sidste uge blev den flyttet hen til den permanente placering; der hvor den tidligere SUP container stod placeret. Nu skal der monteres ovn, strøm skal etableres, udebruser, terrasse mv. genetableres. På et senere tidspunkt er det planen, at der skal monteres et nyt omklædningsrum på bagsiden.

 

I Sauna 2 vil der være plads til maksimalt 6 personer ad gangen (så længe vi kører med COVID-19 tilstande).

 

Vi glæder os meget til at få den nye sauna i brug.

”DEN GAMLE” – SAUNA 1

I den gamle sauna planlægger vi at udskifte de brædder som er flænsede, ligesom vi forventer at male sauna og omklædningsrum engang i løbet af efteråret.

MEDLEMSSITUATIONEN – VENTELISTEN

Lige nu er vi ca. 400 medlemmer. Vi er her i august- september lige gået i gang med de måneder hvor ca. 80 % af medlemskaberne fornyes. Indtil videre er det meget få, der har valgt ikke at gentegne medlemskabet. Vi må konstatere, at vores medlemmer virkelig holder fast i medlemsskabet.

 

På den Ekstraordinære Generalforsamling 4 december 2019 blev det besluttet, at intentionen var at øge medlemstallet med 300 nye medlemmer når Sauna 2 stod klar.

 

Vi forventer – når den nye sauna står klar, at optage 70 nye medlemmer i oktober, 70 i november og 70 i december. Herefter vil vi evaluere i forhold til antal, belastningen på saunaerne og COVID- 19 situationen, - ift. evt. at optage yderligere medlemmer.

 

Der blev åbnet for Ventelisten sidste efterår og vi lukkede den på 500 i foråret. De foreløbigt 210 nye medlemmer, der forventes optaget her i perioden oktober – december, vil blive optaget fra Ventelisten.

Vi modtager stadig (via e-mail) en stor strøm af anmodninger fra mennesker, som ønsker medlemskab af vores badeklub – ca. 30-35 pr. uge. Vi forventer, – i takt med at vi optager nye medlemmer, at vi på et tidspunkt (henover vinteren 2020/2021) åbner op for Ventelisten igen.

 

I forbindelse med optagelsen af nye medlemmer, vil vi holde et antal introduktionsaftener, hvor deltagelse heri er en forudsætning for optagelse i Badeklubben som aktive medlemmer.

 

AKTIVITETER I SÆSON 2020/2021

Vi har planer om sauna-gus aftener her henover efteråret, ligesom en lille ”mini-åbnings-event” vedr. den nye Sauna 2 planlægges. Herudover har vi påtænkt en saunasøndag for medlemmer med gus og vildmarksbad.

 

GENERALFORSAMLING & BESTYRELSEN

Som mange har bemærket, aflyste vi den årlige Generalforsamling i maj i år grundet COVID-19.

 

Vi har alligevel både konstitueret os i Bestyrelsen, udarbejdet regnskab og skrevet en lille formandsberetning. Beretning og regnskab kommer på hjemmesiden snarest; når vores revisor har godkendt regnskabet.

 

Vores Bestyrelse er efter konstituering i maj måned som følger:

 •   Torben Søgaard – Formand

 •   Jens Gundersen – Næstformand

 •   Merete Poller Novak – Kasserer, ansvarlig økonomi og Facebookgruppen

 •   Pia Gjermansen – Medlem

 •   Kim Sundbøll – Medlem (indtil 3. september 2020)

 •   Kim Kromann – Bygnings- & Teknisk ansvarlig

 

Kim Sundbøll meddelte 3 september, at han ønsker at udtræde som bestyrelsesmedlem. Planen var, at Kim ville stoppe til næste Generalforsamling i maj 2021. Vi vil gerne – i den øvrige del af Bestyrelsen, takke Kim for hans store indsats og mange visioner. Kim du har været, og er et dejligt bekendtskab.

 

Med håbet om et skønt bade efterår

 

Bestyrelsen Badeklubben Marselisborg Havn

I nedenstående tabel kan du se, hvornår der er flest besøgende i saunaen

 Marselisborg Havnevej 100c, 8000 Aarhus                                                                                                                                    Copyright @ All Rights Reserved